BLOG | ‘handige informatie wekelijks bijgewerkt’

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

25-02-2021 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale popevenementen. Daarop … Lees verder...

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

25-02-2021 – De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze … Lees verder...

Opzegverbod tijdens ziekte

25-02-2021 – Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming … Lees verder...

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

25-02-2021 – In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding in werking … Lees verder...

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

25-02-2021 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW … Lees verder...

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

18-02-2021 – Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de … Lees verder...

Kamervragen lage korting betaling ineens

18-02-2021 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor voorlopige aanslagen … Lees verder...

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

18-02-2021 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op een … Lees verder...

Navordering ter correctie giftenaftrek

11-02-2021 – Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een … Lees verder...

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

11-02-2021 – Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom … Lees verder...